Video

05.01.2012

Všeobecná silová príprava s aerobným intermitentným zaťažením

Tréning P'art of Heart a ISC