Regenerácia - Služby

masaz
Masáž

V rámci regenerácie (mechanoterapie) ponúkame rôzne druhy masáží, ktorými môžeme výrazne ovplyvniť funkciu ciev, svalov, fascií a periférnych nervov, čo v konečnom dôsledku môže mať výrazný vplyv aj na funkciu vnútorných orgánov. Okrem masáží ponúkame aj množstvo iných procedúr. Tieto služby poskytujeme len pre našich klientov. Informácie na požiadanie.