Regenerácia - Služby

masaz
Masáž

V rámci regenerácie (mechanoterapie) ponúkame rôzne druhy masáží, ktorými môžeme výrazne ovplyvniť funkciu ciev, svalov, fascií a periférnych nervov, čo v konečnom dôsledku môže mať výrazný vplyv aj na funkciu vnútorných orgánov. Okrem masáží ponúkame aj množstvo iných procedúr. Tieto služby poskytujeme len pre našich klientov. Informácie na požiadanie.

Niektoré služby sú ponúkané našimi zmluvnými partnermi