Reorganizácia - Služby

vztahove_poradenstvo
Vzťahové poradenstvo a osobnostný rast

Náš koncept je založený na harmonií psychického, fyzického a sociálneho. Každé sociálne prostredie vyžaduje aj komunikačné schopnosti. Ich kvalita ovplyvňuje naše zaradenie v spoločnosti, medziľudské vzťahy, či osobnostný rast. Uvedomujeme si dôležitosť komunikácie v osobnom, či pracovnom živote a preto Vám prostredníctvom skúseného psychológa ponúkame lekcie, či terapiu. Informácie na požiadanie.

 

funkcna_diagnostika
Diagnostika trénovanosti

Aby sme tréning mohli čo najpresnejšie zacieliť na danú pohybovú schopnosť, potrebujeme čo najpresnejšie informácie o športovcovom stave. Práve preto ponúkame možnosť športovej funkčnej diagnostiky trénovanosti. 

  • Telovýchovno – lekárska prehliadka (všetko, od anamnézy, cez krvné odbery, somatické merania až po zistenie prahových hodnôt, EKG, vitálnej kapacity pľúc, spiroergometrie)
  • Odborné posudzovanie techniky pohybu (všetky športové disciplíny)
  • Spiroergometrické vyšetrenie na bežiacom páse alebo bicyklovom ergometri (možnosť vlastného biku)
  • Laktátová krivka v teréne (alebo v laboratóriu)
  • Test anaeróbnych schopností (Wingate test)
  • Optimálne určenie kadencie šliapania (možnosť vlastného biku)

Ako nadstavbu pre vrcholových a výkonnostných športovcov, ponúkame možnosť diagnostiky biomechaniky vybratej športovej disciplíny. Tieto služby platia len pre našich klientov. Informácie na požiadanie.

 

vztahove_poradenstvo
Individuálne upravený stravovací plán

Ponúkame zostavenie individuálneho stravovacieho plánu na odbornom podklade (plán robí dietológ s relevantným vzdelaním). Cieľom je zefektívnenie tréningového stimulu, ku ktorému výrazne prispievajú správne stravovacie návyky, ktoré majú v konečnom dôsledku trvácny efekt. Túto službu poskytujeme len pre našich klientov. Informácie na požiadanie.

vztahove_poradenstvo
Individuálny tréningový program

Po úvodnej konzultácií a následnej zdravotnej, sociálnej, psychologickej a športovej anamnéze je možnosťou riešenia tréningovej prípravy, zhotovenie tréningového programu, podľa ktorého sa môže športovec riadiť. Tréningový plán by mal byť nadstavbou pre ľudí, ktorí už majú skúsenosť s tréningovou športovou prípravou a sú dostatočne psychicky odolní, motivovaní a zacielení na úspech. Nevýhodou tréningového programu je, že tréning je realizovaný bez kontroly trénera, čo nesie riziko zranenia (premotivovanosť športovca, či technická chyba, ktorá môže viesť k nesprávnemu pohybovému návyku).

Cena mesačného tréningového programu: 120 EUR.

Vstupná anamnéza (športová, zdravotná, sociálna a psychologická) je zdarma.

vztahove_poradenstvo
Individuálne psychologické poradenstvo

Vo všetkých športových disciplínach sa výraznou mierou na športovom výkone podieľa regulácia psychických stavov, ako zložka psychologickej prípravy. Či už ovplyvnením pred štartového stavu, potlačením negatívnych tréningových a po tréningových pocitov, alebo motivovaním športovca v stave “burn-out”. Samotnému sedeniu predchádza dôkladná diagnostika psychického stavu. Našou snahou je aj v tomto smere ponúknuť najvyššiu kvalitu a to prostredníctvom športového psychológa. Tieto služby poskytujeme len pre našich klientov. Informácie na požiadanie.

Niektoré služby sú ponúkané našimi zmluvnými partnermi