Reedukácia - Služby

sluzby4
Individuálna konzultácia

Správna interpretácia údajov je z hľadiska ďalšieho progresu nevyhnutnosťou. Poznať výsledky diagnostiky nedáva športovcovi žiaden predpoklad na zlepšenie, pokiaľ tieto výsledky nevie premeniť na súvislosti priamo späté so športovou disciplínou. Samozrejmosťou je evidencia tréningového zaťaženia, ktorá nám dáva najviac relevantných údajov o športovcovi a jeho príprave.

Cena 60 min individuálnej konzultácie je 40 EUR.

sluzby4
Skupinová prednáška

Našou snahou je vzdelávať, ukázať trend, možnosť výberu z metodiky a prostriedkov. Vysvetliť biologické a osobnostné predpoklady na športovú disciplínu, možnosti diagnostického testovania, poukázať na potrebu evidencie tréningu, vysvetliť technickú podporu pri diagnostike pohybových či funkčných schopnosti.

Názov prednášky (plus podľa požiadaviek klientely):
Základy športového tréningu (zložky športovej prípravy, etapy športového tréningu)
Základy správnej životosprávy (tréning, regenerácia, stravovanie, pitný režim)
Športová diagnostika (laboratórna a terénna)
Modelovanie tréningovej prípravy (charakteristiky zaťaženia, metodika, kvantita a kvalita prostriedkov v jednotlivých obdobiach prípravy)
Evidencia tréningového zaťaženia (všeobecné a špeciálne tréningové ukazovatele)
A ďaleko viac .... (záleží na požiadavkách, prednášky vedú odborníci na danú oblasť)

Cena za 60 min: 200 EUR