Rehabilitácia - Služby

pohybova_diagnostika
Pohybová diagnostika

Takmer každý jeden z nás trpí svalovou disbalanciou, čo vytvára lokálnu nerovnováhu funkcií aktívneho pohybového aparátu. Pri neriešení situácie sa v relatívne krátkej dobe (mesiace, roky), vplyvom vzájomnej interakcie svalových skupín, vytvorí disbalancia s dosahom na celý pohybový aparát (aktívny i pasívny) a táto už takmer vždy máva akútny dopad, kedy najčastejšie býva postihnutá chrbtica. Pri včasnej diagnostike svalových disbalancií a následnom aktívnom odstránení, môžeme predísť zraneniam, či chronickým poškodeniam tkanív organizmu. Informácie na požiadanie.

 

liecebna_rehabilitacia
Liečebná rehabilitácia

Ovplyvnenie posttraumatických stavov v prvotnej fáze liečenia. Jedná sa o presne zacielenie pohybových prvkov na jednotlivé svaly, skupiny svalov, či kĺbové spojenia, tak aby sme ich opäť sfunkčnili v čo najväčšej miere a v čo najkratšom čase. Okrem kvalifikovaného diagnosticko-lekárskeho pôsobenia je veľmi dôležitá disciplína klienta. Vedie skúsený fyzioterapeut, s ktorým spolupracujeme. Túto službu poskytujeme len pre našich klientov. Informácie na požiadanie.

cvicebna rehabilitacia
Cvičebná rehabilitácia

Výsledkom diagnostiky pohybového aparátu je často disbalancia svalov, ktorá má za následok nerovnováhu funkcií, spojenú s negatívnym dopadom na určitú časť tela, prípadne jeho celok. Najefektívnejšie sa odstráni formou špeciálnych cvikov, ktorých cieľom môže byť buď natiahnutie, alebo posilnenie, a to v rôznych rozsahoch a polohách prevedenia za pôsobenia rôznych druhov síl (statickej, dynamickej – koncentrickej, excentrickej).

Niektoré služby sú ponúkané našimi zmluvnými partnermi