Rekondícia - Služby

funkcna_diagnostika
Funkčná zdatnosť

Cieľom je rozvoj funkčného systému.
Rozvoj v našom ponímaní znamená nielen rast, ale hlavne proporciálne a optimálne ovplyvnenie funkčného stavu, ktorému predchádza presná a dôsledná diagnostika disbalancii. Tréningový vývoj rešpektuje individuálne biologické, sociálne a psychologické odlišnosti klienta, primeranosť a postupnosť zaťaženia v limitoch pohybovej výkonnosti.

Cena tréningu: 40 EUR
Vstupná anamnéza: zdarma
Priestory: Fitness centrum Slavia Agrofert, atletický štadión Lafranconi, vonkajšie prírodné priestory, na požiadanie u Vás doma

Výkonnostná zdatnosť

Najväčšia skupina ľudí, ktorá má záujem o rast športového výkonu v určitej disciplíne, sú výkonnostní športovci. Našim cieľom je navrhnutie optimálneho (nie najrýchlejšieho) spôsobu, ako si vybudovať predpoklad pre zvýšenie športového výkonu a jeho následnú realizáciu v súťažných podmienkach.
Cieľom opäť ostáva vyváženosť funkčného ovplyvnenia, preto okrem správneho výberu prostriedkov a metodiky tréningu kladieme dôraz aj na regeneračné aktivity a životosprávu.

Cena tréningu: 40 EUR
Vstupná anamnéza: zdarma
Priestory: Fitness centrum Slavia Agrofert, atletický štadión Lafranconi, vonkajšie prírodné priestory, na požiadanie u Vás doma

Vrcholová zdatnosť

Je charakterizovaná hľadaním detailov, ktoré v tréningovej príprave chýbali, a odstránením nesprávnych návykov, hlavne v biomechanike či technike disciplíny. Preto je opäť veľmi dôležitá analýza tréningových údajov (či už kondičných, technických alebo biomechanických), ktorá odhalí nedostatky v jednotlivých úrovniach štruktúry športového tréningu.

Cena tréningu: 40 EUR
Vstupná anamnéza: zdarma
Priestory: Fitness centrum Slavia Agrofert, atletický štadión Lafranconi, vonkajšie prírodné priestory, na požiadanie u Vás doma