Filozofia

img

Zdravie je po láske najdôležitejšou hodnotou akú máme. Našou snahou je túto hodnotu optimálne ovplyvňovať. Za fragment výkonu zdravia považujeme funkciu! To v akom smere jednotlivé funkcie  ovplyvníme, závisí od kvality trénera, jeho vzdelania, skúsenosti, schopnosti motivovať, porozumieť, vysvetliť, naučiť, byť oporou,  ... a to nielen v tréningovej jednotke.

Vo vrcholnom výkone sa realizuje kondičná, technická, taktická a psychologická pripravenosť. Za najdôležitejší prvok športovej prípravy považujeme detail! Jeho diagnostika a následné optimálne ovplyvnenie už závisia nielen od kvality trénera, ale aj podporného teamu a tvrdej disciplíny športovca.

V našom ponímaní je tréning intraindividuálnou záležitosťou, a preto nečakajte od nás tréningový plán na podklade majstra sveta. Naša činnosť má svoju príčinnosť a postupnosť, a preto Vám nesľubujeme zázraky na počkanie, či za týždeň. Nič nie je výsledkom náhody. Pre to, čo robíme, máme argumenty.

Naša práca je však ovplyvnená vašou snahou a disciplínou. Klienti s ktorými spolupracujeme vedia čo chcú a idú za tým, bez ohľadu na prekážky. A práve vďaka tomu dosahujú vynikajúce výsledky. 

POZNÁME SMER A CESTU

logo_part