Aktuality

28.03.2010

Bratislavský maratón - výsledky

V dnešný deň sa konal Bratislavský maratón, v rámci ktorého sa zúčastnila i štafeta P'art of Heart v zložení - prvý úsek Štefan Čuvala, druhý úsek Janko Vyhnička, tretí úsek Michal Rajniak a finishoval Peter Žiška. P'art of Heart sa umiestnila na krásnom piatom mieste.
Na svojom prvom polmaratóne jednotlivcov sa zúčastnil Ján Jarábek, ktorý sa umiestnil na 236.mieste s časom 1:44:18. Janka Madarászová sa pre zdravotné problémy nezúčastnila. Štafety družstiev sa zúčastnila i štafeta našich spolupracovníkov Sportdiag.
Všetkým zúčastneným gratulujeme ku krásnym zážitkom.